Vitajte na úvodnej stránke

VKcentrum.sk je tu od 2010

Web stránka má len informačný charakter.

Az oldal csak tájékoztató jellegű.

The site is of an informational nature only.


Web stránka vkcentrum.sk

Na začiatku to bol čisto blog informácii z Veĺkého Krtíša, okolia a podujatí.

Potom okolo roku 2014 som to začal meniť a obohacovať stránku
o videá z youtube.com, lebo tento okres už nemá čo veľmi ponúknuť
na web stránky blogu z môjho pohľadu.

A prečo ?

Dobrá otázka, odpovede treba hľadať !!!

Chyba je predovšetkým v ľudoch, že naďalej veria v systém

ktorý ich prostredníctvom médií už 30 rokov uspáva v krajších zajtrajškoch.

Pritom často nevedia a v horšom prípade ignorujú ľahko dostupné informácie.

Stači krátke hľadania cez google, youtube, facebook atd...

Veľký Krtíš je len ďalšie centrum chudoby na Slovensku po páde socializmu,
keď bol okres plne zamestnaný s fungujúcim zdravotníctvom a službami.

Ani vstupom do EU sa nedosiahla zamestnanosť na úroveň socializmu,
skôr nastal opačný efekt vysťahovania obyvateľstva za prácou.

Pár jednotlivcom sa polepšilo, väčší zvyšok obyvateľstva ... ?!
Slovensko je krásna zem, tak prečo si ju zapredávame ?

Môj uhol pohľadu na svet je možno iný ako ten tvoj !

Ja nikoho neviem ani nechcem ovplyvniť, ani zmeniť Váš názor.
Len Vám ukážem čo ovplyvnilo a zmenilo ten môj uhol pohĺadu.
Som smutný z toho čo sem prišlo po 89 zo západu za 30 rokov,
očakával som niečo úplne iné v politike a ekonomike západu po páde železnej opony
ktorú by som postavil späť, to čo urobili uvoĺnením migračnej politiky sa mi nepáči.
Problém vidím aj v politike USA na Európu a Islamizáciu Európy
ak sa niečo nezmení v myslení politikov a vykonávaní politických
rozhodnutí proti národnostnej identite.

PODPORUJEM VYSTÚPENIE SLOVENSKA Z EU A NATO

Som za neutrálne Slovensko

ktoré má dobré obchodné vzťahy s celým svetom,
slobodu cestovania a udržuje priateľstvo s každým národom.

Spolky ako EU, NATO, Varšavská zmluva atď.,
mám nato tento názor a  jedno krásne ľudové
príslovie ktoré hovorí:

″Spolkyčertové volky.″


ABY STE MA POCHOPILI !!!

Švajčiarsko

V roku 1992 podalo Švajčiarsko prihlášku do Európskej únie,
ale podobne ako v Nórsku, občania odmietli v referende
už samotné prístupové rokovania.
Panovali obavy zo straty tradičnej švajčiarskej neutrality,
obmedzenia suverenity a politických práv.

Zdroj textu: https://sk.wikipedia.org/wiki/


Na web stránkach vkcentrum sú aj videá v maďarskom jazyku

ktorému ja osobne rozumiem, preto ich zdieľam.

Som národne orientovaní ale chcem žiť v dobrom spolunažívaní
s menšinami žijúcimi na Slovensku.

Nemám rád tých ktorý vyvolávajú nacionalistické tendencie
a vedia kvôli tomu byť neľudský voči iným.

Čím viac jazykov človek ovláda, tím je pre mňa vzdelanejším človekom.

Oldalon vkcentrum megtalálhatók videók magyarul is,

amit személyesen értem, így megosztom őket.

Én nemzeti orientációjú vagyok, jó együttélést akarok élni
a Szlovákiában élő kisebbségekkel.

Nem szeretem azokat, akik nacionalista tendenciákat idéznek elő,
és ezért nem elégedettek másokkal.

Minél több nyelven kezeli az ember a nyelvet, annál jobb egy ember nekem.

Medzipriestor na KV 7.1.2017:

Osud Eurozóny očami Dušana Doliaka a Jána Zavackého


Pan Zezulka informace o rakovině


Stal som sa Vegetariánom až Veganom... sem tam ešte príde chuť a dám si udenáča.

VEGETARIÁN NA STUPNICI POTRAVY


Prečo nejem mäso


Jan Kozák / Jan Hlaváč - Co všechno chcete vědět

o židovství a bojíte se zeptat - Debatní klub

Historie nás učí o jednotlivých dějinných úsecích s cílem vytvoření komplexního homogenního obrazu, který je postavený na základech historických artefaktů a sděluje zdánlivě neotřesitelné a nezměnitelné pravdy. Například model výuky historie je poměrně jednoduchý a snadno pochopitelný - tehdy a tehdy se tam a tam stalo to a to a byl u toho ten a ten a bylo to tady o tom a ještě támhle o tom. Pokud máte dobrou paměť, naučíte se vše poměrně snadno. Tolik v kostce o formální stránce věci. Historii však píší, jak je známo, i vítězové a proto se velmi snadno a hlavně často stává, že předkládaná fakta nemusí být vždy fakta, ale účelově manipulované informace. Přichází tak potřeba zkoumání co je příčinou tohoto stavu, jaké nové souvislosti lze objevit a hlavně jaká je pravá podstata problému, v našem připadě židovství. Do Debatního klubu přijali pozvání pánové: Dr. společenských věd a historie Jan Hlaváč, absolvent university v Bochumu a Mgr. Jan Kozák, absolvent oboru archivnictví-historie na FFUK v Praze, který se již 20 let věnuje studiu sanskrtu a východní duchovní školy.


Hodina PRAVDY


Proč vlastně lidé tloustnou?

Další přednáška s tématikou proč lidé tloustnou a jak tomu předcházet.