ROSTAS HARABIN

SLOVENSKO PO VOĽBÁCH NA PREZIDENTA 2019 SMERUJE

TÍM SPRÁVNYM SMEROM SO SMEROM A HLAVNE PROGRESÍVNE S LIBERÁLMI.

HOTOVÁ KATASTROFA.

Web stránka má len informačný charakter.

Az oldal csak tájékoztató jellegű.

The site is of an informational nature only.

*Dneškom sa v "demokratickom" štáte menom

Slovenská republika oficiálne začali politické procesy!

Dnes totiž došlo k oficiálnemu odsúdeniu šéfredaktora časopisu ZemaVek Tibora Eliota Rostasa, ktorý bol sudcom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku uznaný za vinného z trestného činu hanobenia národa a ktorému súd uložil pokutu vo výške 4 000 eur s tým, že pokiaľ finančný trest nezaplatí, náhradným trestom budú tri mesiace väzenia. A keďže rozsudok nie je právoplatný a Rostas sa okamžite odvolal, bude konanie pokračovať. Súd teda po prvýkrát v histórii Slovenskej republiky odsúdil človeka ani nie za vlastný názor, ale za to, že citoval slovenských národných buditeľov! A to preto, že súd zamietol žalobu za šírenie extrémizmu, extrémistických materiálov a rovnako aj za podnecovanie k násiliu. A riešil len citovanie a stotožňovanie sa so štúrovcami, čo má byť klasifikované ako hanobenie národa, rasy a presvedčenia!

Na Slovensku teda začali poväčšine liberálni sudcovia a prokurátori stíhať ľudí už nielen za ich názory, ale aj za citácie významných národných dejateľov, s ktorými oni sami pravdepodobne subjektívne nesúhlasia. Nie teda ľudí, ktorí spáchali skutočné trestné činy toxikománie, propagácie pedofílie, korupcie, vlastizrady a mnohé iné vrátane vyhrážania sa či výzvy na strieľanie národovcov, ale ľudí, ktorí citujú slovenských národných velikánov. Nejde tu však ani tak o nejakého Rostata a jeho časopis, aj keď určite ho to ovplyvní, ale Špecializovaný trestný súd dnes doslova a do písmena súdil slovenských buditeľov a rozsudok jeho sudcu a prokurátora by sa mohol klasifikovať aj ako snaha o ich kriminalizáciu a ako snaha o prepisovanie slovenských dejín! A to je niečo absolútne neprípustné a zvrátené! A preto dúfam, že odvolací súd tento rozsudok preskúma a v plnom rozsahu zamietne!

Martin Bago

Link na článok k téme príspevku:

Harabin a strana VLASŤ hovoria slobode slova ÁNO,

liberálnemu fašizmu NIE!

16.12.2019 Pred rozhodnutím vo veci obžalovaného

šéfredaktora časopisu Zem a Vek Tibora Eliota R.

Vyjadrenie T.E.Rostasa a Štefana Harabina po súde,

ktorý uznal vinným šéfredaktora časopisu Zem a vek

1. Cast Harabin sa Rozčulil na sude obžalovaného

šéfredaktora Zem a Vek Tibora Eliota Roztasa .

2. Cast Harabin sa Rozčulil na sude obžalovaného

šéfredaktora Zem a Vek Tibora Eliota Roztasa

Rozhovor redaktora HS so Štefanom Harabinom

po dnešnom súde T.E.Rostasa

16.12. 2019 Bohoslužba s vojakom T. E. Rostasom
Niektorým Liberálom sa Idealistický svet Liberálnej politiky rozpadá pred očami...

to sú tí čo aj rozmýšľajú, ten zvyšok obhajuje všetko včetne hovna,

len nech má visačku Liberálne.